Uživatelský software

Uživatelský software DynaSuite umožňuje provádění vlastních měření a správu naměřených dat. Lze v něm nastavit základní parametry měření, jako je konfigurace snímače a počet opakování měření, definovat kalibrační a teplotní závislosti měřeného materiálu, vytvářet textové i grafické výstupy. Software běží na platformě Linux (Ubuntu).

CZ_česky  UK_english