Protipovodňová hráz v přístavišti Mělník

V  přístavišti byla vybudována protipovodňová hráz, v jejíž koruně vede obslužná komunikace. Stěny hráze byly propojeny zemními kotvami a postupně předepjaty na stanovenou sílu. Napínací proces byl kontrolován pomocí snímačů Dynamag.

CZ_česky  UK_english