Předpjatý železobetonový most v Chotěbuzi

V  rámci rozsáhlé rekonstrukce stavby byla do mostní konstrukce implementována dodatečná předpínací výztuž. Snímače Dynamag byly instalovány na dvanáctipramencové kabely. Byl proveden kontinuální monitoring všech snímačů během napínacího procesu a následné statické zatěžovací zkoušky konstrukce.

CZ_česky  UK_english