Odborná fóra

16. mezinárodní seminář Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masívu a stavebních konstrukcí 2012, Ostrava (19.-20.1.2012).

Mezinárodní konference BridgeConstruction in Russia, Vídeň (27.-29.2.2012).

12. mezinárodní konference Podzemní stavby, Praha 2013 (22.-24.4.1013).

Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví Brno, (1.-2.9.2013).

6. mezinárodní konference Concrete and ConcreteStructures 2013, Terchová (23.-25.10.2013).

CZ_česky  UK_english