Ochrana průmyslového duševního vlastnictví

Průmyslový vzor v Evropské unii

Provedení magnetoelastického snímače DYNAMAG DSCS je chráněno zápisem průmyslového vzoru do rejstříku Úřadu pro harmonizace ve vnitřním trhu EU v Alicante pod č. 002043653-001.

Užitný vzor v České republice

Provedení měřicího systému DYNAMAG je chráněno zápisem užitného vzoru do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky pod č. 25661.

CZ_česky  UK_english