Laboratoř

Výzkumné a vývojové pracoviště disponuje laboratoří vybavenou univerzálním hydraulickým zkušebním zařízením TiniusOlsen s kapacitou 300 kN (viz obrázek), které slouží ke zjišťování magnetoelastických charakteristik měřených materiálů a provádění základních kalibračních měření. S využitím teplotní komory (viz obrázek) lze vzorky zkoumat při teplotě od -30°C do +70°C a určit koeficienty pro automatickou teplotní kompenzaci.

CZ_česky  UK_english