Graf

Měřicí systém je vybaven uživatelským softwarem, který automaticky vytváří výstupy z naměřených hodnot ve formě grafů. Umožňuje pořízení přehledného záznamu z procesu napínání předpjaté konstrukce (viz graf) i zobrazení vývoje napětí dlouhodobě monitorovaných prvků v konstrukci (viz graf). Data lze přenášet pomocí technologie GSM na příslušný databázový server, průběžně aktualizovat a kontrolovat např. pomocí chytrých telefonů.

CZ_česky  UK_english